Please enable JS

Estudi Cambra de Comerç

8 Abril

Patrojoc inicia un estudi conjuntament amb la Cambra de Comerç i la resta de patronals del sector amb l’objectiu de recopilar informació de les empreses del Sector del Joc Privat a Catalunya i avaluar l’impacte que ha tingut la COVID-19 sobre el nostre Sector.

 

Aquest tipus d'iniciatives ens aporten un valor afegit de cara a qualsevol petició o sol·licitud sectorial a realitzar, ja que el conjunt de les dades objectives defineixen la situació que vivim, i cobren força, davant d’eventuals reclamacions a l’administració en seu de responsabilitat patrimonial.

L'estudi aborda temes com ara l'afectació a la facturació anual a conseqüència de les restriccions derivades de la COVID-19, la previsió de recuperació del sector i altres aspectes com ara la inversió i la generació de llocs de feina.